Jremote: Cách cấu trúc lại phần duyệt file

Post này hướng dẫn mọi người cách cấu hình lại phần duyệt file của Jriver Desktop để hiển thị chính xác hơn trên Jremote.

2 Replies to “Jremote: Cách cấu trúc lại phần duyệt file”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *