Full: Kết nối Jriver/Jremote với máy chủ để nghe trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết các bước qua Video, mọi người xem kĩ và đừng bỏ sót bước nào nhé?

* Bước 1: Để nghe chất lượng file gốc, ta cần tắt hết chức năng transcode và convert audio trên Jriver/Jremote.

– Video hướng dẫn tắt convert audio cho Jriver

– Video hướng dẫn tắt transcode cho Jremote trên mobile.

* Bước 2: Kết nối Jriver/Jremote với máy chủ

– Hướng dẫn cho Jriver

– Cho Jremote

* Chú Ý: Chọn output trên Jremote để nghe trên mobile hoặc trên Jriver Desktop

One Reply to “Full: Kết nối Jriver/Jremote với máy chủ để nghe trực tuyến”

Leave a Reply to Duyit Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *