Download Jriver 23: Bản update cuối cùng

Đây là link tải bản update cuối cùng cho Jriver Media Center 23.
Hiện tại Jriver đã lên bản 24 và không còn hỗ trợ cho bản 23 nữa, vậy nên nếu ai cần update thì hãy mua bản 24 ủng hộ Jriver nhé.

* Link tải cho Windows:

Jriver 23, bản 32bit (23.0.104)
Jriver 23, bản 64bit (23.0.104)

* Link tải cho Mac OS:

Jriver 23, bản 64bit (23.0.103) – Mac không phân biệt bản 32/64

* Link tải cho Linux:

Debian Jessie (amd64, i386 and arm)
AMD64: Download
i386: Download
ARM base: Download

🙂
PS: Các link tải ở trên được công bố rộng rãi từ website của Jriver dưới đây.
https://wiki.jriver.com/index.php/Old_Versions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *